Recreatiegebruik en -beleving Provincie Utrecht

Contact-Google-maps

 

Onderzoek Recreatiegebruik en -beleving

Opdrachtgever:  Provincie Utrecht

In opdracht van provincie Utrecht is een monitor naar het recreatiegebruik en de -beleving uitgevoerd in het toentertijd nieuw opgerichte Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH).

Op tien locaties in het NPUH heeft een jaar lang gedurende vier seizoenen grootschalig kwantitatief veldonderzoek (face-to-face interviews en visuele tellingen) plaatsgevonden. Zowel tijdens de nulmeting, als vijf jaar later tijdens het herhalingsonderzoek.

De provincie Utrecht wilde met het onderzoek de stuurbaarheid van recreatie in het gebied meten. Op deze manier zou het mogelijk zijn te meten of recreatiegebruik binnen het NPUH in de loop der jaren verandert. Als ook, of bepaalde beleidsmaatregelen van invloed zijn op het recreatiegebruik, en of bijsturing van die maatregelen nodig mocht zijn, zoals zonering van bezoekersstromen.

De resultaten zijn in een uitgebreide tekstuele en visuele rapportage gepresenteerd.

Informatie aanvragen over dit onderzoek

 

Logo-Linked-In Logo twitter 40x40

 


About The Author:


Geen reacties

UA-11817244-2