Aanbodsanalyse cultuur-educatief aanbodAanbodsanalyse-cultuureducatief-aanbod-BplusC

Aanbodsanalyse
Opdrachtgever: BplusC – Leiden

De Leidse organisatie BplusC, Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur, heeft Bureau Verten Onderzoek gevraagd een analyse te maken van haar cultuureducatief aanbod bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Doel van de analyse was inzicht krijgen in het beeld dat Leidse scholen hadden van het cultuureducatief aanbod. Ook wilde BplusC weten wat de bekendheid en het draagvlak onder de scholen was met betrekking tot financiële regelingen om dit aanbod af te nemen.

Voor de aanbodsanalyse is de kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd, namelijk internetresearch en interviews met leerkrachten binnen het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten zijn gepresenteerd aan de hand van een sterkte-zwakte analyse en kritische succesfactoren uit het SWOT model.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40