Waterskibaan Vinkeveense Plassen

Belevingsonderzoek waterskibaan
Opdrachtgever:  g
emeente Vinkeveen

In de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen werd als proef een waterskibaan aangelegd. De baan zou bepaalde dagdelen gedurende periodes in het jaar open zijn. Gemeente Vinkeveen, nu De Ronde Venen, wilde de proef met de waterskibaan evalueren door een draagvlakmeting onder betrokkenen in het gebied.

De hiervoor ingestelde Evaluatiecommissie (gemeente, recreatieschap, bewoners, ondernemers) gaf Bureau Verten de opdracht een uitvoerig kwalitatief onderzoek uit te voeren onder de diverse betrokken partijen.

Door nauwe betrokkenheid van bewoners, ondernemers en diverse recreantengroepen bij de proef, heeft het onderzoek geresulteerd in een helder beeld van de beleving en het draagvlak ten aanzien waterskiën in het gebied. Na afronding van het onderzoek is besloten de waterskibaan, in iets aangepaste vorm, definitief toe te staan op de Vinkeveense Plassen.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40