Gebruikersonderzoek Bergwijkpark

Gebruikersonderzoek-Gemeente-Diemen

Veldonderzoek en face-to-face interviews
Opdrachtgever: Gemeente Diemen

Alvorens over te gaan tot een besluit over mogelijke herinrichting van het Bergwijkpark wilde de gemeente Diemen een indicatie krijgen van het gebruik van het park. Rondom het park bevinden zich kantoren, de Hogeschool InHolland, studentenflats en het station Diemen Zuid (NS en metro). De fiets- en wandelroutes richting het station lopen dwars door het park. 

Bureau Verten heeft gekozen voor een quickscan waarbij dataverzameling plaatsvond via twee vormen van veldonderzoek onder gebruikers. Enerzijds veldonderzoek door directe waarneming in de vorm van observaties en visuele tellingen. Anderzijds zijn gebruikers ondervraagd via face-to-face interviews aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Het veldonderzoek vond plaats buiten de vakantieperiode, gedurende een aantal doordeweekse dagen en weekenddagen, van ’s ochtends vroeg tot s’avonds laat.

Het onderzoek leverde een duidelijk beeld van de verschillende typen gebruikers van het park. De resultaten zijn gepresenteerd in een bondige tabellenrapportage voorafgegaan door een managementsamenvatting.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40