Haalbaarheidsonderzoek BplusCSamenvatting Haalrbaarheidsonderzoek BplusC

Haalbaarheidsonderzoek
Opdrachtgever: BplusC – Leiden

BplusC constateerde dat een van hun beoogde doelgroepen weinig gebruik maakte van het aanbod. BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur) is ontstaan uit de Leidse organisaties bibliotheek, muziekschool, volksuniversiteit K&O en Het Volkshuis.

De vraag van BplusC was om de reden te achterhalen waarom deze doelgroep weinig gebruik maakte van het bestaande aanbod. Als ook, of bij de doelgroep de wens bestond naar aangepast of nieuw te ontwikkelen aanbod.

De opdracht luidde om te achterhalen of er marktvraag naar het aanbod van BplusC bestond, en zo ja in welke vorm. Dit heeft geleid tot het formuleren van een projectidee. Bureau Verten heeft het projectidee gestalte gegeven door het uitvoeren van een markthaalbaarheidsonderzoek waarvoor interviews zijn gehouden met betrokken partijen.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40