Marktverkenning Hogeschool INHolland

Marktverkenning
Opdrachtgever:  Hogeschool INHolland  –  Amsterdam

Bureau Verten heeft een marktverkenning uitgevoerd voor de toentertijd nieuw gestarte opleiding Cultuurreizen. De studie werd door de Hogeschool omschreven als ‘een verruiming van de mogelijkheden voor studenten op een baan buiten het onderwijs’ en ‘een mogelijkheid voor die studenten die geen leraar willen worden’.

De aanleiding voor de opdracht was dat bij het starten van de opleiding nog weinig inzicht in de markt van aanbieders van cultuurreizen bestond, als ook weinig zicht op en kennis van de arbeidsmarkt in deze branche. Daarnaast had Hogeschool InHolland de wens om de nieuwe studie meer bekendheid te geven binnen de branche.

Voor dit kwalitatieve onderzoek is informatie verzameld door het uitvoeren van internetresearch en interviews met deskundigen, onder andere met leidinggevenden van reisorganisaties. De resultaten zijn gepresenteerd in een tekstuele rapportage.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40