Gebruikersonderzoek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Gebruikersonderzoek Groene Entrees
Opdrachtgever:  Provincie Utrecht

Vijf jaar na de start van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is binnen de lopende monitor het recreatiegebruik, de -beleving en het recreatieverkeer in kaart gebracht op de nieuw ingerichte toegangspoorten tot het gebied: de Groene Entrees.

Dezelfde onderzoeksmethode werd gehanteerd als eerder tijdens de nulmeting op tien locaties in het NPUH. Opnieuw werd gekozen voor kwantitatief veldonderzoek (face-to-face interviews en visuele tellingen).

In het onderzoek werd specifiek het gebruik van het openbaar vervoer naar de Groene Entrees in beeld gebracht. Het ging hierbij om wijze van vervoer naar de Groene Entrees, het voortransport, vervoersbewijs, de informatievoorziening en de waardering. De resultaten zijn weergegeven in een tekstuele – en tabellenrapportage, en gepresenteerd aan het Overlegorgaan van het NPUH.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40