Naamsbekendheidonderzoek 
Mooi Noord – Leiden

Imago & naamsbekendheidonderzoek
Opdrachtgever:  Mooi Noord – Leiden

Binnen de gemeente Leiden in het district Leiden Noord hebben diverse bouw-, renovatie- en herinrichtingsprojecten plaatsgevonden. De ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een communicatieplan op te stellen en het gebied te branden als Mooi Noord met de slogan ‘Waar Leiden groeit’.

Om een idee te krijgen of de branding Mooi Noord leefde onder inwoners van de gemeente Leiden, en specifiek onder bewoners van Leiden Noord, heeft Bureau Verten twee keer een evaluatie uitgevoerd in de vorm van een naamsbekendheid- en imago onderzoek. Enerzijds is het imago van Leiden Noord onderzocht, anderzijds is de bekendheid van de branding Mooi Noord in kaart gebracht.

De resultaten uit de nulmeting en het herhalingsonderzoek konden met elkaar worden vergeleken omdat dezelfde onderzoeksopzet is gehanteerd. Middels kwantitatief panelonderzoek zijn inwoners van de gemeente Leiden ondervraagd via een online vragenlijst. De resultaten zijn gevisualiseerd in een toegelichte tabellenrapportage.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40