Imago onderzoek Nationaal Park Utrechtse HeuvelrugImago-onderzoek-Nat-Park-Utrechtse-Heuvelrug

Imago onderzoek
Opdrachtgever:  Provincie Utrecht

Het onderzoek bracht het imago van en het draagvlak voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) in kaart onder bewoners en vakantiegangers van het NPUH. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Provincie Utrecht, Werkgroep Communicatie & Educatie NPUH.

Het betrof een kwalitatief onderzoek waarbij bewoners en vakantiegangers op locatie zijn ondervraagd naar hun mening en beeldvorming over het NPUH. Ook zijn interviews met betrokken deskundigen gehouden. De resultaten, weergegeven in een tekstuele rapportage, zijn gepresenteerd aan de Werkgroep.

Met deze informatie konden voorlichtingscampagnes richting bewoners en vakantiegangers worden geëvalueerd en zo mogelijk worden geoptimaliseerd. Deze nulmeting gaf aanknopingspunten voor kwantitatief vervolgonderzoek.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40