Klanttevredenheidsonderzoek

Herhalingsonderzoek tevredenheid bewoners
Opdrachtgever: woningcorporatie De Goede Woning

In het kader van een monitortraject heeft Bureau Verten Onderzoek jaarlijks terugkerend herhalingsonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van bewoners over de woningcorporatie De Goede Woning. De woningcorporatie wenste een beeld te krijgen van geleverde diensten, zoals serviceverlening huismeester en – schoonmaak.

Het onderzoek vond plaats door bewoners van de flats en woningen te ondervragen via een schriftelijke huis-aan-huis enquête. Omdat niet alle bewoners toegang hadden tot een online omgeving is besloten een papieren in plaats van een online enquête uit te zetten. De vragenlijsten werden opgemaakt in scanformaat zodat de antwoorden direct konden worden gescand en uitgelezen.

Omdat de onderzoeksopzet binnen de monitor ieder jaar gelijk werd gehouden konden resultaten worden vergeleken met uitkomsten uit eerder onderzoek. Hierdoor kon De Goede Woning haar diensten blijven evalueren. 


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40