Nationale Parken in Nederland

Naamsbekenheidonderzoek
Opdrachtgever:  Kenniscentrum Recreatie

De stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) vroeg het Kenniscentrum Recreatie de naamsbekendheid van de nationale parken in Nederland onder de Nederlandse  bevolking te meten. Bureau Verten heeft in opdracht van het Kenniscentrum Recreatie dit naamsbekendheidonderzoek uitgevoerd.

Een vragenlijst is binnen een online panel voorgelegd aan respondenten die een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormden.

Gemeten is de spontane bekendheid van de nationale parken, de bekendheid met de logo’s, informatieverzameling, motiefgroepen bezoekers. De resultaten van het naamsbekendheidonderzoek zijn gepresenteerd in een tabellenrapportage.

 


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40