Culturele instellingen Leiden

Naamsbekenheidonderzoek
Opdrachtgever:  gemeente Leiden

Naar aanleiding van de fusie van de vier culturele instellingen Bibliotheken Leiden en Leiderdorp, Muziekschool Leiden en omstreken, Het Leidse Volkshuis, en de Leidse Volksuniversiteit K&O wilde gemeente Leiden (werkgroep Marketing, PR & Branding) een naam hebben voor de nieuwe organisatie.

Om hiertoe te kunnen besluiten wilde de werkgroep weten hoe het gesteld was met de bekendheid van de merknamen van de vier instellingen onder inwoners van Leiden.

Bureau Verten heeft de bekendheid van de vier instellingen in kaart gebracht, en daarnaast de naamsbekendheid van – en de associaties bij de merknamen gemeten. Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij een enquête is uitgezet onder inwoners uit Leiden. De resultaten zijn weergegeven in een tekstuele rapportage.

 


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40