Nulmeting recreantenonderzoek Zandmotor

Onderzoek Recreatiegebruik
Opdrachtgever:  Provincie Zuid-Holland ism Kenniscentrum Recreatie

Provincie Zuid-Holland besloot naar aanleiding van de aanleg van de Zandmotor een nulmeting te laten uitvoeren om eventueel te verwachten veranderingen in het recreatiegebruik in beeld te brengen. De Zandmotor is een 128 ha. groot opgespoten schiereiland voor de kust tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Het betreft een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud, met extra ruimte voor natuur en recreatie.

Het doel van het onderzoek was het in beeld brengen van het bestaande recreatieve gebruik van het zandmotorplangebied, te weten intensiteit, motieven en waardering. Daarnaast moest het onderzoek mogelijke toekomstige gevolgen van de Zandmotor in kaart brengen betreffende recreatie in het omliggende Natura 2000-gebied Solleveld.

Bureau Verten heeft het onderzoek i.s.m. het Kenniscentrum Recreatie uitgevoerd, onder meer middels face-to-face interviews met ondernemers, en op locatie mondelinge enquêtes en visuele tellingen onder bezoekers.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40