Recreatiemonitor PWN Noord-Holland

Onderzoeksopzet recreatiemonitor
Opdrachtgever: PWN Noord-Holland

PWN, het drinkwaterbedrijf en beheerder van het Noord-Hollands duinreservaat (NHD) wilde een grootschalige recreatiemonitor opzetten om bezoekersaantallen te bepalen in het duingebied. Voordat PWN wilde starten met de monitor stelde zij de vraag een onderzoeksopzet en methodiek hiervoor uit te werken.

Bureau Verten heeft in samenwerking met het Kenniscentrum Recreatie drie varianten ontwikkeld voor de opzet en methodiek van de recreatiemonitor. Het doel van de monitor was ‘inzicht verkrijgen in het recreatieve gebruik en de spreiding daarvan in ruimte en tijd van het NHD alsmede in de beleving en waardering van het bezoek ten einde deze inzichten toe te passen voor het beheer van het NHD’.

Als input voor de methodiekontwikkeling zijn sessies georganiseerd met gebiedskenners en is een expertmeeting met statistische experts belegd. Voor de drie varianten zijn de telmethoden, de meetopzet en de betrouwbaarheid uitvoerig toegelicht. De drie varianten voor onderzoeksopzet en methodiek zijn gepresenteerd in een rapportage.


> Informatie aanvragen over dit onderzoek  Logo-Linked-In Logo twitter 40x40