Welkom bij Bureau Verten Onderzoek

Specifieke informatie uit de markt halen? Dan bent u bij Bureau Verten aan het juiste adres. Wij zijn een bureau met expertise in diverse sectoren op het gebied van klanttevredenheidsonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, naamsbekendheid- en imago onderzoek.

Afhankelijk van de opdracht wordt gebruik gemaakt van een netwerk van deskundigen waardoor we altijd beschikken over expertise en ervaring op maat.

Bureau Verten is in 1994 opgericht en maakte deel uit van Koot Management Consultancy B.V., een organisatie gespecialiseerd in online marketing, marktonderzoek, beleidsadvisering en projectbegeleiding.

Altijd Maatwerk
Luisteren en inleven in de specifieke wensen van de opdrachtgever. Dit vervolgens in gezamenlijk overleg afbakenen en formuleren in een gedetailleerde onderzoeksvraag: wij leveren altijd maatwerk. Voor het opstellen en uitvoeren van een onderzoekstraject worden de volgende stappen doorlopen.
Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen wij uw vragen en wensen in kaart. Vervolgens wordt in overleg de probleemstelling en de onderzoeksvraag geformuleerd. Op basis van deze informatie werken wij voor u een voorstel uit.
Onderzoeksvoorstel
In het onderzoeksvoorstel beschrijven we het plan van aanpak met de methode van onderzoek en de wijze waarop informatie zal worden verzameld. Daarnaast geeft het onderzoeksvoorstel het tijdspad van het onderzoek aan en worden de kosten van het onderzoek gedetailleerd omschreven.Wij staan voor betrouwbaar en toepasbaar onderzoek waarbij de resultaten bondig, helder en inzichtelijk worden gepresenteerd.
Expertisenetwerk
Afhankelijk van de opdracht voor onderzoek of studie wordt gebruik gemaakt van ons netwerk van diverse deskundigen. Door dit expertisenetwerk is altijd deskundigheid en ervaring op maat voor handen.
Flexibiliteit, efficiëntie, up-to-date kennis
Het aangaan van deze tijdelijke samenwerkingsverbanden resulteert in flexibiliteit, efficiëntie en up-to-date kennis. De tijdelijke samenwerkingsverbanden garanderen een flexibele instelling die noodzakelijk is voor het maatwerk dat wij leveren.In de loop der jaren is gebleken dat wij door deze opzet optimaal tegemoet kunnen komen aan de verschillende opdrachtgevers met evenzo vele verschillende onderzoeksvragen. Door middel van ons expertisenetwerk kunnen we moderne onderzoekstechnieken en ondersteunende software bieden.
Onnodig werk vermijden
In overleg met de opdrachtgever inventariseren we eerst welke kennis en informatie al bij de opdrachtgever beschikbaar en bruikbaar is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hierdoor worden onnodige uitgaven vermeden.
Vragenlijst
Indien we gebruik maken van een vragenlijst of topiclijst dan zullen we variabelen opstellen, operationaliseren en formuleren tot vragen of topics. De (online) vragenlijst wordt opgesteld of geprogrammeerd, en getest op validiteit, duidelijkheid en doorloop.Na goedkeuring van de opdrachtgever zetten we de vragenlijst uit bij de doelgroep. Dit gebeurt online, schriftelijk, face-to-face of telefonisch – afhankelijk van de gekozen onderzoeksmethode.
Betrouwbaar onderzoek
Om bij kwantitatief onderzoek betrouwbaar onderzoek te kunnen uitvoeren mogen onderzoeksresultaten zo min mogelijk afhankelijk zijn van toevalligheden. Voor een betrouwbaar onderzoek gaan wij zo zorgvuldig mogelijk te werk, rekening houdend met factoren als populatie, steekproefgrootte, beschikbare budget en tijdspad.
Rapportage op maat
De resultaten van het onderzoek worden verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd. In overleg met de opdrachtgever kiezen we voor de wijze van rapporteren die passend is. Zoals een beknopte visueel inzichtelijke tabellenrapportage, een managementsamenvatting met daarnaast bijlagen met grafieken en diagrammen, of een mondelinge (powerpoint)presentatie. Uiteraard staat in de rapportage en de presentatie de beantwoording van de onderzoeksvragen voorop.

Onze Naam

We gaan graag op reis. Een middag op pad, weekendje weg of een tocht naar verre oorden – we beleven.

Vakantie brengen we het liefst door op plaatsen gelegen ver weg aan de horizon. We zijn op zoek naar iets anders, die ene plek weg van huis. ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….’ Maar onze eigenlijke reis voert helemaal niet zo ver: we bereiken de Verre Verten niet.

We worden geen deel van de bestemming, ver weg of dichtbij. De begeerlijke bestemming wordt aan onze wensen aangepast. Het vertrouwde rondom, in contact met thuis. Ook stappen we niet blanco over de drempel naar buiten. We reizen misschien licht, maar bagage nemen we mee.

De Verten zijn ons decor. Volgens schrijver en dichter Toon Tellegen zullen de ‘glinsterende Verten’ ons altijd aantrekken maar onbereikbaar blijven hoe vaak we er ook heen gaan. (1987 Toon Tellegen)

De zwaluw steeg op en vloog langzaam weg, op reis. Na een paar

vleugelslagen draaide hij om en riep: “Waar vlieg ik ook al weer heen?”

“Naar de verte !” riep de eekhoorn. “O dank je wel !” riep de zwaluw.

De zwaluw werd snel kleiner, terwijl de verte zich oneindig ver

uitstrekte en glinsterde en hier en daar ook onbereikbaar leek…….

Vacatures

Op dit moment heeft Bureau Verten geen vacatures beschikbaar.

Enquêteurs
In verband met diverse uiteenlopende onderzoeken is Bureau Verten regelmatig op zoek naar enquêteurs. Daarnaast hebben wij mogelijkheden voor stages. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leveringsvoorwaarden

Bij het verstrekken van een opdracht aan Bureau Verten door de opdrachtgever zijn de partijen overeengekomen zich te committeren aan ‘Leveringsvoorwaarden’.

U kunt de leveringsvoorwaarden die Bureau Verten hanteert hier in pdf bekijken en uitprinten.

Disclaimer

De inhoud van de website vertenonderzoek.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

Bureau Verten is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Cookies

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’, dit is een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Cookies kunnen uitsluitend machines identificeren. Bezoekers van onze website kunnen hun computer zo instellen dat die geen cookies accepteert.

Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij om de kwaliteit van de website te controleren en te verbeteren.